portrait-klein

Antonia Klein

Antonia Klein är leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykoterapicentrum och EMDR – Sverige. Antonia har arbetat under många år på ett av Röda Korsets behandlingscenter för människor som är traumatiserade på grund av krig eller tortyr. Där har hon arbetat med tonåringar och vuxna. Tidigare arbetade Antonia inom slutenvårds -och rättspsykiatri. Parallellt har hon arbetat i privat regi som psykoterapeut i ca 10 års tid. Antonia arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv.

portrait-leicester

Jonathan Leicester

Jonathan är en legitimerad organisationpsykolog och en medlem i The British Psychological Society. Under den första delen av sin karriär arbetade han på ett antal managementkonsulter med rekrytering och ledarskapsutveckling. Han är kvalificerad att använda MBTI tillsammans med ett antal andra objektiva och projektiva test.

Sedan dess har hans karriär har haft ett starkt fokus på individuell och teamutveckling . Han designar och levererar ledarskapsutbildningar och organisationsutvecklande aktiviteter som är strategiska och främjar företagsförändring. Han coacher även enskilda chefer och ledare. Han specialområden är kommunikation, påverkan och inflytande.