Genom att boka en eller flera konsultationer kan du få en erfaren organisationspsykolog som hjälper dig lösa problem du har i ditt arbete. Du får en pålitlig professionell partner för att hjälpa dig, ditt team eller din organisation. Detta kan innebära att ge stöd i ett förändrings eller utvecklingsskede; att identifiera ledares utvecklingsområden; att hjälpa grupper att arbeta mer effektivt eller att hjälpa till att utveckla en hälsosam arbetsplats i allmänhet.

Team Performance

Är du en ledare eller en gruppmedlem som är osäker på hur man maximerar gruppens fulla potential? Förstår du var din grupp befinner sig och vad som behövs för att bli ännu mer effektiv? Genom att använda en kombination av psykometriska bedömningsinstrument, återkoppling och handledda sessioner med gruppen och gruppledaren, får du det stöd du behöver för att maximera gruppens potential. Kontakta oss för mer information om hur du och din grupp kan använda denna tjänst.

Selection and Development Services

Med över 25 års erfarenhet inom området, kan vi hjälpa dig att rekrytera och utveckla nyckelpersoner och grupper inom organisationen. Detta kan uppnås till exempel genom att tillhandahålla en oberoende, kvalificerad bedömning av en ny verksamhetschef; utbilda chefer i intervjuteknink; utforma en “competency framework”; använda psykometri eller genom att utveckla en “assessment centre”. Kontakta oss för mer information.