Alla Leicester & Kleins kurser erbjuds för grupper på eller i närheten av er arbetsplats samt som öppna utbildningar för enskilda professionella. De öppna utbildningarna hålls i Leicester & Kleins lokaler i Stockholm. Kursledare är leg psykolog/leg psykoterapeut Antonia Klein och/el leg psykolog Jonathan Leicester. Vänligen se under respektive kurs för datum till de öppna kurserna. För mer info och bokning av öppna eller på-plats kurser vänligen kontakta oss.

TRAUMAMEDVETEN OMSORG - TMO

TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt som Rädda Barnen arbetar med och som nu erbjuds hos Leicester & Klein. Det hjälper vuxna att förstå och bemöta barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Vidare ger utbildningen praktiska verktyg som skapar förståelse för att traumaeffekter ofta visar sig i beteendemässiga och känslomässiga svårigheter. TMO har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell.

Målet med denna två heldagarsutbildning är att positivt förändra det sätt som vuxna förstår och svarar på traumatiserade barns och ungas behov. Utbildningen inkluderar såvälbåde teoretisk undervisning och praktisk tillämpning i form av gruppdiskussioner, reflektioner och övningar.

Utbildning vänder sig till vuxna som finns nära barnet, exempelvis föräldrar, familjehem, lärare, elevhälsa eller boendepersonal.

Positive Power & Influence

Jonathan Leicester är en certifierad Positive Power & Influence program tränare. Han är en strategisk partner till Chartwell Learning and Development i Storbritannien. För mer information kontakta Jonathan eller läs mer om programmet på Chartwell Learning hemsida genom att klicka på följande länk:

www.positivepowerandinfluence.co.uk