Ledarskapsutveckling

För att vara en effektiv ledare behöver man fokusera på och utveckla nya färdigheter löpande under karriären. I din chefsroll bör du ha en flexibilitet kring hur du påverkar och kommunicerar, för att kunna leda olika människor och i olika situationer. Samtidigt måste du också vara tydlig med dina strategiska mål och leda din grupp effektivt mot dem. Vad behöver du göra för att ta ditt ledarskap till nästa nivå? Få support från en affärscoach eller delta i en action learning set för att utforska det.

Executive Coaching

Coaching handlar om din professionella utveckling. Fokus ligger på dina mål, din karriär, dina förhoppningar och dina farhågor. Coaching hjälper dig utvecklas i din nuvarande roll. Din coach skapar ett konfidentiellt, säkert och reflekterande utrymme där du kan undersöka dina tankar, känslor och beteenden I relation till din yrkesroll. Du fokuserar på specifika utvecklingsmål, utforskar alternativ och väljer sedan en tydlig handlingsplan. Din coach arbetar tillsammans med dig, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att underlätta denna utveckling. För att ta reda på om detta är något för dig kan du boka en gratis 60 minuter lång prova-på session nu. Prova-på sessioner kan ske virtuellt eller ansikte mot ansikte.

Virtual Action Learning Sets

Action Learning är en dynamisk process som innebär att en liten grupp människor som vill lösa verkliga organisatoriska problem, träffas och arbetar tillsammans. Samtidigt fokuserar de på hur lärandeprocessen i gruppen kan i sin tur gynna enskilda medarbetare, grupper och organisationer inom vilket de arbetar. Betoningen på lärande gör denna process strategisk snarare än taktisk, i det att den utrustar ledare att mer effektivt kunna anpassa sig till förändringar. Kontakta oss för att hitta datum när nästa Action Learning Set börjar eller för att boka en halvtimmes introduktion.